Allmäntandvård

 

Fyllningar

En fyllning utförs när tanden har drabbats av karies.

Fyllningar kan även utföras när, exempelvis:

  • Tidigare fyllning går sönder
  • Tidigare fyllning ej anses vara täta och motståndskraftiga mot bakterieangrepp
  • Tidigare fyllning drabbats av karies i spalten
  • Förslitningar av rotytor eller emalj uppstått, eller
  • Andra estetiska indikationer föreligger

Rotfyllning

Rotbehandling utförs när tandens rotkanal drabbas av antingen en inflammation eller infektion.

Rotbehandlingen syftar på att ta bort inflammerad och/eller infekterad vävnad i rotkanalen och sedan försegla kanalen mot nya angrepp av bakterier.

Symptom varierar från mildare molande till mer akut värk och svullnad. Vid akutbehandling förmildras symptomen oftast direkt efteråt och avtar normalt sett helt inom de tre kommande dagarna.

Tänderna har olika antal rotkanaler. En framtand har generellt sett en kanal medan första kindtanden har tre eller fyra.

Kronor och broar

Om skadan på tanden är för stor att restaurera med fyllning kan en krona utföras. Kronan består oftast av materialet Zirconia och/eller porslin och fästs med ett adhesiv.

Kronterapi är oftast en hållbar och långsiktig terapi. Tanden prepareras under lokalbedövning därefter tas ett avtryck eller scanning av tanden, varpå tandtekniker framställer en individuellt utformad krona.

Vid avsaknad av en eller flera tänder kan man använda tänderna intill tandluckan som stöd i en bro. Dessa tänder prepareras på samma sätt som för en krona. Bron innebär att kronorna sedan blir sammanlänkade och tandluckan sluts därmed med ett hängande led i bron. Tuggförmågan i området återställs.

Bettskena

Bettskenor kan utföras på olika indikationer, exempelvis vid tandpressning/gnissling, spänningshuvudvärk eller käkled- och käkmuskulatursmärta.

Framställningen av en bettskena innefattar avtryck på tandraderna och ett sammanbitningsindex. Därefter framställer tandteknikern bettskenan. Efterföljande besöket innebär inpassning och inslipning av bettskenan.

Till en början är det svårt att anpassa sig till att använda skenan. Normalt sett tar detta ca 3 veckor.

Barntandvård

Från och med det kalenderåret man fyller 3 år är det fritt att välja vårdgivare. Vårdnadshavaren ombedes att skriva ett övertagande av vårdansvar så skrivs man in som patient hos oss. Avgiftsfri allmän- och specialisttandvård erbjuds fram till och med det året de fyller 23 år.