Snarkskenor

 

Obstruktiv sömnapné (OSA) är en potentiellt allvarlig sömnstörning där andningen stannar och startar upprepade gånger när du sover. OSA är en kronisk, livslång sjukdom som kan påverka din sömn, hälsa och livskvalitet.

Under sömnen kopplar musklerna av, även de som kontroller tungan och halsen. Snarkningar är ofta ett symtom på OSA som orsakas av förändringar i dina övre luftvägar medan du sover. Den mjuka vävnaden kan vibrera (det är det vi kallar snarkningar). Den kan också falla ihop helt och orsaka att andningen avstannar. Den mjuka vävnaden i bakre delen av halsen kan svikta, förtränga och blockera luftvägarna. När de mjuka vävnaderna faller ihop kallas det för obstruktiv apné och det kan vara upp till 10 sekunder eller mer.

SomnoDent är en individanpassad oral apparat för behandling av mild till måttlig sömnapné (OSA). SomnoDent bärs under natten för att ge kontinuerlig behandling för öppna luftvägar (COAT) genom att röra den undre käken något framåt. Den här rörelsen spänner den mjuka vävnaden och musklerna i de övre luftvägarna vilket förebygger obstruktiv apné när du sover.

Enligt studier har 91% av patienter angivit förbättrad sömnkvalite med SomnoDent.

Väster Tandvård utför antiapneskenor från SomnoMed. Skenorna kan utföras på sjukvårdstaxa om remiss kommer från Öron Näsa Hals läkare.

För mer information, besök www.somnomed.se