Tandblekning

 

Tänderna kan skifta färgnyans med åldern. Kan bli missfärgade från olika intag, som kaffe, vin, tobak och te. Hur mycket och hur snabbt de missfärgas är högst individuellt. Även rotfyllda tänder kan ändra färgnyans.

Man kan bleka en, flera eller alla tänder.

Det finns en uppsjö av olika blekningstekniker och preparat. Vi har goda erfarenheter av dag- eller nattblekning.

Kom till oss för utredning så berättar vi gärna mer!

Hur ser behandlingsgången ut?
Utredning och bedömning sker hos tandläkaren. Därefter bokas ett besök för avtryck på tänderna och en polering/puts av tänderna. Efterföljande besöket lämnas skenorna och gelen ut till patienten. I samband med detta besök instrueras användning och skötsel. Två veckor senare avslutas behandlingen och patienten får tid för utvärdering eller justering av vidare blekning.

Hur fungerar det?
Karbamidperoxid frisätter Väteperoxid vilket är det verksamma ämnet. Karbamidperoxid bryts ner till ca en tredjedel väteperoxid (10% karbamidperoxid = ca 3,5% Väteperoxid).

Eftersom Väteperoxid är en liten molekyl penetrerar den tandens hårdvävnad. När Väteperoxiden i sin tur bryts ner sker en oxidation, vilket förstör stora och starkt missfärgade färgmolekyler.

Kan alla göra det?
Vita fläckar elimineras ej genom blekning, sk. Fluoros.

Utför ej blekning under graviditet. Det finns dock inga studier som visar varken att det ofarligt eller farlig för fostret.

Erosionskadade tänder, exponerade rotytor och tandborstskadade tänder avråds från att blekas.

Storrökare och frekvent alkoholanvändare avråds från blekning.

Hur blir resultatet?
Det är lättare att bleka tänder som missfärgats brun-gult än tänder som missfärgats grå-blå. Ju längre missfärgningen har funnits desto sämre resultat.

Enligt forskning ger blekning även en viss effekt på blekning av fyllningar. Räkna ej med att fyllningar bleks och ibland kan det bli aktuellt att byta ut tidigare lagningar efter avslutad blekning för att matcha de blekta tändernas nyans.

Hållbarhet är högst individuell.
Forskning visar att nyansen är stabil i ca 1 år. Vid moderat misskötsel av munhygien ca 6 mån.

God färgstabilitet efter 4 år på 80% av patienterna, samt god färgstabilitet 9-12år på 40% av patienterna.

Ny blekning kan utföras om tänderna åter missfärgas.

Biverkningar och risker?
Karbamidperoxider (10%) har ett pH-värde på 6-7. Högre koncentrationer ger ett lägre pH-värde. Vilket innebär att högre koncentrationer och längre blekningsperioder potentiellt kan skada emaljen.

Lätta/måttliga besvär upplevs av upp till 75% av patienterna. Dessa efterbesvär förknippas med ilningar. Besvären avtar generellt sett inom 24-48h efter att behandlingen har avbrutits eller avslutats.

Irritationer på tandköttet kan även uppstå om gel appliceras på dessa områden.

Hälsorisker har ej kunnat påvisas vid Karbamidperoxid 10% enligt forskning.

Vilken blekgel ska man använda?
Studier påvisar initialt lite snabbare och bättre effekt med 15–20% Karbamidperoxidgel jämfört med en koncentration på 10%. Kort tid efter avslutad behandling är det dock inte möjligt att urskilja någon signifikant skillnad i behandlingsresultatet.