För Remittenter

 

Väster Tandvård tar emot remisser inom implantatkirurgi och andra typer av kirurgiska behandlingar.

Du väljer själv som patient vart du vill bli remitterad. En remiss kan skickas direkt till oss efter möte med din tandläkare. Man är även välkommen att få en konsultationstid om man som patient väljer att kontakta oss direkt.

Forskning och utveckling sker snabbt inom implantatbehandling. Vi jobbar alltid med de nyaste, modernaste och mest tillförlitliga implantatsystemen på marknaden.

Välkomna med remiss till oss!

Prata med din tandläkare redan innan aktuell tandutdragning sker. Viktig planering sker redan före tandborttagningen.

Vi erbjuder ofta installation av implantatet vid samma besök som tandborttagningen. Denna metod är säker och förutsägbar samt minskar efterbesvär avsevärt.

Vi utför enklare till mer avancerade implantatbehandlingar. Allt ifrån ett implantat med höga estetiska krav till flera implantat i helt tandlösa käkar.

Bentransplantat/Benrekonstruktionskirurgi kan även i vissa fall bli aktuellt när benvolymen är otillräcklig för att installera implantatet eller för att uppnå ett mer tillfredställande estetiskt resultat och/eller för biomekaniska fördelar.

Vi utför även mjukvävnadskirurgi vid behov. Inför och efter implantatbehandlingar. Detta kan ibland vara nödvändigt för att optimera förutsättningarna och därmed prognosen och överlevnaden för implantatet. Mjukvävnadskirurgi används även för att återskapa estetik för att få ett implantat att se så tandlik ut som möjligt.

Vi utför även benaugmentation inför eller i samband med implantatkirurgi. Detta innebär benuppbyggnad med eget eller annan typ av ben. Detta kan behövas för att skapa förutsättningar att förankra implantaten. Vi utför även sinuslyft om bihålan begränsar möjligheterna att få implantatet stabilt förankrat.

Vi kan även utföra implantatbehandlingar med guideskenor för optimal implantatplacering i käken.