Implantat

 

Hur fungerar det?

Implantat innebär en behandling som ersätter förlorade tänder. Implantatet består av titan, vilket är vävnadskompatibelt och accepteras av kroppen. Käkbenet växer intill implantatets yta och fungerar sedan som en ersättning för en tandrot. Detta tar tid och är en biologisk process som inte kan påskyndas. På implantatet kan sedan implantatkronan placeras.

Förutsättningar?

Tillräckligt med benvolym att förankra implantatet är en förutsättning. Mätningar utförs vid implantatutredningen. Anatomiska strukturer kan begränsa möjligheten att installera implantat.

Fördelar implantat?

Till skillnad från att behandla en tandlucka med broterapi behövs ingen slipning av intilliggande tänder och därmed behålls de intakta.

Framgång och risker?

Implantat är en förutsägbar och säker behandlingsmetod, studier visar 90% – 95% chans för implantatets överlevnad efter 5-10 år. Vid rätt skötsel bör de fungera hela livet!

I vissa fall kan implantatbehandlingen innebära sämre lyckandefrekvens. Dessa är oftast kopplade till; Rökning, icke välinställd diabetes, tidigare historik av tandlossningssjukdom. En god munhygien är sedan en viktigt faktor för att få behålla sina implantat livet ut.

Vissa mediciner och sjukdomstillstånd kan utgöra en risk för implantatoperation, exempelvis Bisfosfonater. Det är av största vikt att aktuell medicinlista uppvisas.

Känsla?

Att tugga med sina implantat ger en mer stum känsla. Detta beror på att vanliga tänder har viss svikt pga omkringliggande fibrer. Har man förlorat flertalet tänder som ersatts av implantat förlorar man även lite av uppfattningen av hur hårt man biter/tuggar. Har man tendens till tand- pressning/gnissling sedan tidigare bör behandlingen kombineras med en bettskena för att avlasta sina implantatkronor.

Operationens efterförlopp?

Svullnad, ömhet/värk och blåmärke förkommer i många fall efter operation men behöver inte ge anledning till oro. Stygn kan skava under de 10-14 dagar de sitter på plats. Implantatoperation har generellt ett mildare efterförlopp än vid andra operationer, tex tandutdragning. Går vanligen bra att enbart ta smärtstillande tabletter, tex. Paracetamol (Alvedon) och Ibuprofen (Ipren).

Behandlingsgång implantat

Antibiotika

2g Amoxicillin 1h innan behandling. 2g Amoxicillin på kvällen efter operation. Antibiotikan utgör ett primärt skydd mot infektioner vid inläkningen. Studier visar på bättre förutsättningar för en lyckad behandling.

Operation

Behandlingen utförs i olika steg. Den första operationen avser installation av skruven i käkbenet. Operationen utförs under lokalbedövning och tar mellan 1-3h beroende hur många implantat som ska installeras. Skruven ska vanligtvis läka in i 3-6 månader. Stygnen efter operationen tas bort efter ca 10-14 dagar.

Beroende på implantatets primära stabilitet kan behandlingen påskyndas via olika behandlingsgångar. Antingen sys tandköttet tillbaka över implantatet alternativt placeras en läkningstopp på implantatet som exponeras genom tandköttet. I vissa fall kan även en temporär krona placeras på implantatet direkt vid operation, detta sänker dock prognosen något.

Distansoperation

Om en andra operation erfordras benämns denna som distansoperation. Operationen går ut på att frilägga implantatet och installera en så kallad distans (cylinder-hätta). Cylinder-hättan ska sitta under tandköttets pågående läkning och forma tandköttet så att den framtida implantatkronan ser naturlig ut. Detta tar vanligtvis några veckor.

Avtryckstagning

När tandköttet har läkt tar man ett avtryck, digitalt eller konventionellt. Tandteknikern utformar kronan individuellt efter avtrycket. Efter några justeringar har man vanligtvis sin implantatkrona färdig och på plats efter ca 2-4 veckor.

Installation av krona

Kronan skruvas på plats och skruvhålet täcks med vanlig plastlagning. Implantatet är redo att användas!

Behandlingsexempel:

Besök 1: Utredning

  • Röntgen
  • Mätningar
  • Fotografering
  • Avtryck
  • Information

Terapiplanering…

Besök 2: Terapiförslag och kostnadsförslag

Besök 3: Operation

Besök 4: Stygntagning och uppföljning. Remissvar till ordinarie tandläkare som, efter fullständig inläkning, utför kronan på implantatet.