Våra tjänster

VästerTandvård är ett professionellt tandvårdsteam, som utför all slags tandvård. Vi har lång erfarenhet och erbjuder Dig en personlig och god vård.

VästerTandvård är ett professionellt tandvårdsteam, som utför all slags tandvård. Vi har lång erfarenhet och erbjuder Dig en personlig och god vård.

→Allmän tandvård för både barn och vuxna. Det innebär att vi utför undersökningar, lagningar, rotfyllningar, kronor och – broar, bettskenor, tandblekning mm.

→Förebyggande tandvård är en viktig del av vår verksamhet för att minska risken för caries och tandlossningssjukdomar.

→Vi tycker det är trevligt om hela familjen går hos oss – barn och ungdomar är också välkomna!

→För alla barn och ungdomar mellan 3 år till och med 21 år råder ett fritt vårdsökande med avgiftsfri tandvård hos oss.

→Käkkirurgiska behandlingar såsom operativt borttagande av visdomständer, cystor och rotspetsoperationer.

→Implantatbehandlingar vid olika typer av tandförluster. För patienter som inte har tillräckligt med käkben att fästa implantat i, kan vi utföra olika typer av bentransplantat. Det innebär att mer käkben kan byggas upp för att vi senare skall kunna operera in implantat.

→Många av våra kirurgi- och implantatpatienter kommer på remiss från tandläkare i olika delar av länet. Efter undersökning och utredning hos oss genomför vi operationen. Hemmakliniken svarar oftast för suturtagning och efterkontroller.

→Vi använder enbart väl dokumenterade originalimplantat från de världsledande företagen Nobel Biocare, Biomet och Astra Tech-Dentsply.

Hur går ett käkkirurgiskt ingrepp till?

Du kommer oftast efter remiss från din tandläkare. Efter att vi avtalat tid och gett Dig förberedande information om ingreppet, vägbeskrivning och kostnader ses vi på VästerTandvård. Väl på plats inleder vi med att göra en noggrann undersökning. Den innebär en klinisk undersökning av munhåla och käkar och att nödvändiga röntgenbilder tas. Vi informerar dig sedan noggrant om undersökningsresultatet och hur operationen går till.

Det är viktigt att du som patient via en hälsodeklaration som fylls i har lämnat upplysningar om eventuella sjukdomar och mediciner du tar, eftersom de kan påverka behandlingen.

Eftersom operationerna genomförs under lokalbedövning behöver du inte oroa dig för smärta under själva ingreppet. Ibland kombineras även lokalbedövningen med smärtstillande medicin och/eller lugnande medel före operationen.

När operationen är genomförd sys operationsområdet ihop igen för att kunna läka ordentligt. Efter operationen får du information om den normala läkningsprocessen. Du kan känna värk eller svullnad några dagar efter operationen.

Du bör dock kontakta oss om:

  • Du fortfarande har värk och svullnad efter en vecka.
  • Du blöder mycket trots försök att stoppa blödningen.

Implantatbehandlingar innebär att förlorade tänder ersätts med implantat som sitter fast i käken och ser ut som vanliga tänder. Idag går nästan alla förlorade tänder att ersätta med denna behandling.

Behandlingen innebär att en titanskruv fästs i käkbenet där den får växa fast. På denna fäster man sedan en krona eller bro för att ersätta den förlorade tanden.

Hur går en implantatbehandling till?

Förarbete

Vid en implantatbehandling är planeringen viktig. Behandlingen inleds med en undersökning och röntgen. Vi samråder och planerar behandlingen tillsammans med dig och din ordinarie tandläkare. Vid behov samråder vi även med andra kollegor för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att varje patient bedöms utifrån sina specifika förutsättningar. Inför behandlingen måste käkbenet och eventuellt andra tänder vara hela och fria från infektion. Om en annan behandling har genomförts kan det innebära att man väntar med implantatbehandlingen tills läkningen är fullbordad.

Behandlingen

En implantatbehandling består av två delar, en kirurgisk och en protetisk. Den kirurgiska delen innebär att en eller flera operationer genomförs där implantatfixturerna (titanskruvarna) fästes i käkbenet. Den protetiska delen av behandlingen handlar om tillverkandet av tänder som skall fästas på implantatfixturen. I samband med denna del av behandlingen anpassas i vissa fall provisoriska tänder eller temporär protes som patienten använder under inläkningsperioden, för att slippa gå tandlös.